TRC SYNERGY
 Home  Contact Us  Site Map
 
LICENSES & REGISTRATION
 CIDB - Sijil Perolehan Kerajaan Malaysia  
CIDB International  
CIDB Malaysia 2019  
CIDB Score  
FELDA Holdings Bhd Akuan Pendaftaran Vendor  
ISO 14001:2015 (IQNET)  
ISO 14001:2015 (SIRIM)  
ISO 45001:2018 (IQNET)  
ISO 45001:2018 (SIRIM)  
Kementerian Kewangan Malaysia  
Malaysia Airports Berhad  
MS ISO 9001 : 2015  
Tenaga Nasional Berhad (TNB) Kontraktor Kerja Awam  
Tenaga Nasional Berhad (TNB) Kontraktor Kerja Awam (Cont'd)  
TNB (Pembekal dan Kontraktor Perkhidmatan)